ODMP 2008

Sborník 2008 CD
Druhý ročník ODMP byl věnován problematice aktuálních otázek v normotvorbě a právu na spravedlivý proces. Sborník z ODMP 2008 byl rozdělen na 2 části. Obě jsou elektronicky archivovány na stránkách Central and Eastern European Online Library.
Jednotlivé příspěvky tištěného sborníku jsou dostupné na tomto odkaze.
Jednotlivé příspěvky CD přílohy jsou dostupné na tomto odkaze.

Sborník 2008