ODMP 2010

Čtvrtý ročník konference byl věnován otázkám významu principů a zásad v právu. Výstupem byl monografický sborník s názvem “Principy a zásady v právu”. Sborník byl vydán v nakladatelství Leges. Sborník je elektronicky archivován na stránkách Central and Eastern European Online Library. Jednotlivé příspěvky jsou dostupné na tomto odkaze.