ODMP 2009

obálka fenomén

Třetí ročník ODMP byl věnován otázkám role, funkce a významu judikatury v právu. Publikačními výstupy 3. ročníku ODMP byly dva sborníky. Monografický sborník s názvem „Fenomén juikatury v právu“ a klasický recenzovaný sborník z konference, s názvem „ODMP 2009 Addendum“. Sborníky jsou elektronicky archivovány na stránkách Central and Eastern European Online Library.

Monografický sborník s názvem „Fenomén juikatury v právu“, byl vydán v nakladatelství Leges.  Jednotlivé příspěvky jsou dostupné na tomto odkaze.

Doplněk vydala Univerzita Palackého v Olomouci a Iuridicum Olomucense o. p. s. Jednotlivé příspěvky jsou dostupné na tomto odkaze.

addendum