ODMP 2016

Jubilejní 10. ročník konference se nesl ve svátečním duchu. Téma letošního ročníku bylo „Právo v proměnách času. 10 let debatování mladých právníků.

A stejně netradičním je i sborník, který máte nyní před sebou. Na jeho počátku je zařazen příspěvek našeho dlouholetého účastníka doc. Vačoka, který zavzpomínal na svoje první konferenční zkušenosti, poskytl rady mladým výzkumníkům a vyjádřil se také k aktuálním problémům současné právní vědy. Po tomto úvodu následují příspěvky dalších účastníků konference, které jsme se tentokrát rozhodly rozdělit do oblastí práva, v nichž se na letošních Debatách diskutovalo.

Přečtete si tak o vývoji názorů z oblasti práva soukromého i veřejného, právních dějin či právní filosofie. Věříme, že náš sborník vám přinese reprezentativní přehled vývoje právní vědy v různých oblastech za posledních deset let.

Každý příspěvek prošel recenzním řízením a pro lepší orientaci čtenáře jsou příspěvky opatřeny anotací, klíčovými slovy, jednotnou strukturou a v neposlední řadě použitou literaturou. Doufáme, že se vám sborník bude líbit a že vás přiměje zúčastnit
se diskuse na dalším, tentokrát již 11. ročníkem konference.

ODMP 2016Sborník byl vydán v nakladatelství Leges, Praha. V tištěné podobě si jej můžete zakoupit zde.