ODMP 2015

Tématem  devátého ročníku debat byly „Kontroverzní názory v právu“. Jak se ukázalo, názorů, které v právu vyvolávají kontroverzi, je více, než by si leckdo myslel. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních názorů, se kterými se můžete díky tomuto sborníku detailněji seznámit.

Za všechny jmenujme hned několik příspěvků věnujících se například velmi aktuálnímu rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu o manželstvích osob stejného pohlaví či problematice uprchlictví a s tím spojeným praktickým otázkám. Účastníci konference nabídli zajímavé názory na vznik nového procesního předpisu k pracovnímu právu na Slovensku, jejichž písemné zachycení naleznete i v tomto sborníku. Autoři se nevyhnuli ani zdánlivě okrajovým problémům jako výživnému mezi sourozenci, svěřenskému fondu či ústnímu jednání v řízení o jiném správním deliktu.

Vzhledem k tomu, že příspěvky jednotlivých autorů jsou z velkého množství právních odvětví, rozhodly jsme se uspořádat sborník do sekce soukromého práva, v níž najdete příspěvky z římského, občanského, rodinného, pracovního práva či občanského soudního řízení, a sekce veřejného práva, v níž jsou příspěvky týkající se ústavního, mezinárodního, správního, trestního či finančního práva.

Každý příspěvek prošel recenzním řízením. Pro lepší orientaci čtenáře jsou příspěvky opatřeny anotací, klíčovými slovy, jednotnou strukturou a v neposlední řadě použitou literaturou. Doufáme, že se vám sborník bude líbit a že vás přiměje zúčastnit
se diskuse na dalším – jubilejním desátém – ročníku Olomouckých debat mladých právníků v roce 2016.

OPD 2015Sborník byl vydán v nakladatelství Leges, Praha. V tištěné podobě si jej můžete zakoupit zde, jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout na následujícím odkazu: ODMP 2015