ODMP 2011

Pátý ročník ODMP nesl název Právo a umění. Výstupem byl monografický sborník s názvem “Právo v umění a umění v právu”. Sborník byl vydán v nakladatelství Leges, Praha. Sborník je elektronicky archivován na stránkách Central and Eastern European Online Library. Jednotlivé příspěvky jsou dostupné na tomto odkaze.