Archiv kategorie Nezařazené

CÍLE KONFERNCE

Uskutečnění konference má vysokou přidanou hodnotu jak v rámci posilování prestiže PF UP, tak i v podpoře růstu mladých vědeckých pracovníků. Význam spočívá také v navazování kontaktů a vytváření potencionálních vědecko-výzkumných týmů napříč zeměmi Visegrádské čtyřky.

Žádné komentáře

POPIS KONFERENCE

Formát naší konference, přetavený i do jejího názvu,  představuje v českém i slovenském akademickém prostředí jistou novinku. Setkání má být  místem konstruktivní diskuze, výměny názorů a kreativního hledání odpovědí na nastolené otázky. Na půdě této konference je již tradičně vytvářeno prostředí pro otevřenou diskuzi nad tématy. Majoritní časový prostor je ponecháván volné debatě, která je upřednostňována […]

Žádné komentáře

Řekli o konferenci…

„Je třeba se setkávat se svými vrstevníky a ověřovat si své vědomosti a dovednosti nejenom ve srovnání s těmi staršími (kteří to tak v mládí také dělali), ale i s těmi, s nimiž jste „na stejné lodi“. To vše ovšem v duchu vzájemné tolerance a přátelství. I ti – nyní považovaní za starší – budou […]

Žádné komentáře