Program jednání v sekcích

Vážení účastníci konference,

podrobný program konference Olomoucké debaty mladých právníků a jednání v jednotlivých sekcích právě tvoříme. Příspěvky do sekcí nebudou řazeny striktně oborově, snažíme se ale vždy zachovat určitou tematickou návaznost příspěvků a také respektovat časové požadavky účastníků přihlášených s příspěvkem. Věříme, že Vás příspěvky a následné diskuse odborně obohatí a rozšíří Vaše obzory.

Vzhledem k počtu odborných příspěvků v jednotlivých sekcích Vás prosíme o dodržení časového limitu Vašeho příspěvku v maximální délce 10 minut.

Organizační tým ODMP