Organizační tým

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D.

Mgr. Sabina Čamdžićová