Organizační tým

Mgr. Sabina Čamdžićová

 

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D.