Organizační tým

Mgr. Veronika Pochylá                              

JUDr. Lenka Staňková                              

Mgr. Sabina Čamdžićová