Informace pro zájemce o účast

Elektronickou přihlášku, která je k dispozici v liště Přihláška, odešlete nejpozději do 21. 8. 2017. ODMP se každý rok těší hojné účasti, proto máte-li zájem zúčastnit se 11. ročníku, neváhejte a přihlaste se včas. Dovolujeme si Vás upozornit, že v letošním roce bude v případě většího počtu zájemců rozhodovat nikoliv jen čas odeslání přihlášky, ale čas přijetí kompletní přihlášky a uhrazení konferenčního poplatku. Kompletní přihláškou je taková přihláška, ve které jsou uvedeny veškeré požadované údaje, tedy i název příspěvku a anotace. Podání neúplné přihlášky bude považováno za nepřihlášení se na konferenci a takový účastník nebude vyzýván k doplnění přihlášky. Účastník se tedy považuje za přihlášeného okamžikem připsání platby konferenčního poplatku na jeden z níže uvedených účtů potom, co podal kompletní přihlášku.

Konferenční poplatek činí 1.500,- Kč nebo 60 EURO (zahrnuje odborný a společenský program, sobotní večerní raut). Je nutné ho uhradit bankovním převodem na jeden z níže uvedených účtů (jeden pro platby v Kč, jeden pro platby v EURech). Hotovostní platby již nepřijímáme. Platbě nezapomeňte přiřadit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce napište svoje jméno. Jedině tak jsme schopni platbu správně spárovat. Platbu je nutné provést do 21. 8. 2017. Jednou uhrazené poplatky nevracíme. Pokud chcete, aby Vám byla vystavena faktura na vysílající organizaci, prosíme, abyste do přihlášky dopsali také její IČ a DIČ. Každý účastník na místě konání konference obdrží potvrzení o provedené platbě a potvrzení o účasti na konferenci. Pokud potřebujete vystavit fakturu ještě před uhrazením účastnického poplatku, informujte o této skutečnosti organizátory konference na e-mailu olomouckedebaty@upol.cz.

KORUNOVÝ ÚČET

č. účtu: 19-1096330227/0100 – KB, a.s.

variabilní symbol: 997100161

EUROVÝ ÚČET

č. účtu: 43-3855090287/0100 – KB, a.s.

IBAN: CZ9801000000433855090287

SWIFT kód: KOMBCZPPxxx

variabilní symbol: 997100161

 

Fakturační údaje fakulty:

Právnická fakulta UP Olomouc

tř. 17. listopadu 8

771 11 Olomouc

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592