ODMP 2017

Téma: Právo jako diskurz

Termín konání: 22.-24. září 2017

Deadline pro přihlašování a platbu konferenčního poplatku: 21. 8. 2017

Místo konání: hotel Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce

 

Účast na plenární sekci přislíbili:

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. (PF UK)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (PF MU v Brně)
Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (Ústav štátu a práva SAV, PF TU v Trnave)

V souvislosti s 11. ročníkem konference jsme pro Vás opět připravili bohatý program. Kromě odborných příspěvků a diskuzí bude možno se zúčastnit sobotního výletu do Olomouce, kde nás čeká projížďka městem historickou tramvají s výkladem o historii a zajímavostech města. Platba za projížďku historickou tramvají není součástí konferenčního poplatku, od zájemců o účast bude vybírán příspěvek 100,- Kč.