Řekli o konferenci…


Je třeba se setkávat se svými vrstevníky a ověřovat si své vědomosti a dovednosti nejenom ve srovnání s těmi staršími (kteří to tak v mládí také dělali), ale i s těmi, s nimiž jste „na stejné lodi“. To vše ovšem v duchu vzájemné tolerance a přátelství. I ti – nyní považovaní za starší – budou se zájmem číst publikované příspěvky, které svědčí o tvůrčím přístupu a někdy i nečekaně novým pohledům na známou problematiku.

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Září 2008

Vydařená akce jistě představuje přínos pro budoucnost české a slovenské jurisprudence. Je správným a záslužným počinem, že se v našem prostředí objevují lidé ochotni zorganizovat setkání mladých právníků.

Časopis Právník 1/09
Leden 2009

Komentáře jsou uzavřeny.