O debatách…

Olomoucká setkání  mají být místem konstruktivní diskuze, výměny názorů a kreativního hledání odpovědí na nastolené otázky. Na půdě této konference je tradičně vytvářeno prostředí pro otevřenou diskuzi nad různými tématy. Majoritní časový prostor je ponecháván volné debatě, která je upřednostňována před strojovou prezentací co největšího počtu příspěvků. Minulé ročníky debat potvrdily, že olomoucká setkání nejsou jen odborným kláním účastníků, ale také prostorem, kde se mají navazovat profesní a hlavně lidské vazby a staly se důstojným reprezentantem hesla konference, které zní:„Spolupráce a přátelství“

Vzhledem k účelu konference, kterým má být výměna názorů v rámci diskuze nad propojenými tématy, si pořadatelé vždy vyhrazují právo vybrat z přihlášených příspěvků k prezentaci ty, které spolu úzce souvisejí. Tím je na půdě této konference vytvářeno prostředí pro kreativní a společné hledání odpovědí na nastolené otázky.

 

Termín konání 12. ročníku ODMP: 21. – 22. září 2018

Místo konání: Olomouc, Pevnost poznání

Téma konference: Právo v globalizované společnosti

Účast v plenární sekci potvrdili:

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS

Mgr. Zuzana Vikarská, MJUr, MPhil, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

JUDr. David Kryska, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.