O debatách…

Olomoucká setkání  mají být místem konstruktivní diskuze, výměny názorů a kreativního hledání odpovědí na nastolené otázky. Na půdě této konference je tradičně vytvářeno prostředí pro otevřenou diskuzi nad různými tématy. Majoritní časový prostor je ponecháván volné debatě, která je upřednostňována před strojovou prezentací co největšího počtu příspěvků. Minulé ročníky debat potvrdily, že olomoucká setkání nejsou jen odborným kláním účastníků, ale také prostorem, kde se mají navazovat profesní a hlavně lidské vazby a staly se důstojným reprezentantem hesla konference, které zní:„Spolupráce a přátelství“

Vzhledem k účelu konference, kterým má být výměna názorů v rámci diskuze nad propojenými tématy, si pořadatelé vždy vyhrazují právo vybrat z přihlášených příspěvků k prezentaci ty, které spolu úzce souvisejí. Tím je na půdě této konference vytvářeno prostředí pro kreativní a společné hledání odpovědí na nastolené otázky.

V souvislosti s 10. výročním konference jsme pro Vás připravili bohatý program. Během pátečního zahájení vystoupí čestní hosté konference – osobnosti právnického světa, které byly účastny prvních ročníků konference ODMP a které se s letošními účastníky jubilejního 10. ročníku konference podělí o své zkušenosti. V sobotu odpoledne se bude možné zúčastnit „Souboje v paintballu“ nebo sportovních aktivit v lanovém centru. 

Téma jubilejního 10. ročníku konference ODMP: Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků

Termín konání: 23. – 25. 9. 2016

Místo konání: hotel Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce

Pozvánku naleznete zde: pozvanka 2016_II